Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vítejte na naší webové stránce, která vás informuje o podmínkách jejího použití. Před přístupem a použitím informací a služeb nabízených na této webové stránce si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Při přístupu a použití webu souhlasíte s níže uvedenými podmínkami použití.

OBECNÉ INFORMACE

Naše webová stránka dodržuje španělské zákony v oblasti ochrany osobních údajů a služeb informační společnosti a elektronického obchodu.

AFILIAČNÍ PROGRAMY

Naše webová stránka spolupracuje s afiliačními programy, přes které získává příjmy z rezervací provedených prostřednictvím odkazů zahrnutých na webu. Tyto programy nejsou zodpovědné za správu ani realizaci rezervací, které se vždy provedou prostřednictvím třetích stran.

NEAKTUÁLNÍ NEBO MATOUCÍ INFORMACE

Informace obsažené na naší webové stránce mohou být neaktuální nebo matoucí, a proto by uživatel měl informace před provedením rezervace ověřit. V žádném případě se nezodpovídáme za jakýkoli problém, který může vzniknout v důsledku informací obsažených na webu.

ZODPOVĚDNOST

Naše webová stránka nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí, které mohou obsahovat, ani za technickou dostupnost webové stránky. Také se nezodpovídá za škody a škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout v důsledku nedůvěryhodnosti, přesnosti, ú plnosti a/nebo aktuálnosti obsahu přenášeného, šířeného, uloženého, k dispozici nebo přístupného prostřednictvím webové stránky.

ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění měnit prezentaci a konfiguraci webové stránky, stejně jako podmínky použití a obecné podmínky smlouvy.

APLIKOVANÉ PRÁVO

Tyto podmínky použití se řídí a vykládají v souladu s španělským právem. Pro jakýkoli spor, který může vyplývat z přístupu nebo použití webové stránky, se obě strany podřizují soudům a tribunálům v Barceloně (Španělsko), rezignují na jakýkoli jiný soud, který by jim mohl příslušet.

Toto právní upozornění může podléhat změnám, proto doporučujeme jej pravidelně kontrolovat. Pokud máte jakékoli dotazy nebo otázky týkající se našeho právního upozornění, neváhejte nás kontaktovat.